Morrison Church of Christ
201 S Main St
Morrison, TN
931-635-2714

Pleasant View Church of Christ
2500 Hwy 49 E
Pleasant View, TN
615-924-9714
(No Refreshments)